ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН КАТАЛОГ ” COOKIE FASHION”

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ – БЕЛФАМ ЕООД , ЕИК 203857737, със седалище – гр. Димитровград, ул. „Простор“ 18, предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ( всеки, който е заредил в Интернет страницата https://www.cookie-fashion.com/  , посредством Интернет каталог „ COOKIE FASHION“ https://www.cookie-fashion.com/ Тези условия обвързват всички потребители.

1.2 БЕЛФАМ ЕООД има пълните права по всяко време да променя интернет сайта https://www.cookie-fashion.com/ и начините за достъп до него.

1.3 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който използва уеб сайта https://www.cookie-fashion.com/ – онлайн каталог за продажба на дамски дрехи, аксесоари ,бижута и сувенири и регистрира поръчка чрез него , се счита, че приема , съгласен е и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.4 Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://www.cookie-fashion.com/  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

1.5 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове .

II .ПОРЪЧКА НА СТОКИ

2.1 След кликане на бутона „Поръчай“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да поръча стоките, намиращи се в „Дамски онлайн каталог“.

2.2 За осъществяване на поръчка до електронния каталог, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да посочи:

– Валиден e-mail адрес ;

– Адрес за доставка на стоката ;

– Лични данни– двете имена и телефон за контакт.

– Съгласие с общите условия

Това действие има правно обвързваща сила, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение за получена поръчка на посоченият e-mail адрес, с което се счита, че договорът е сключен, но това все още не задължава ТЪРГОВЕЦЪТ да достави поръчаната стока.

2.3 В случай, че поръчаната стока е с изчерпана наличност, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на 2 раб. дни за това и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока ,поръчката се анулирана. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, сумата се възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ до 3 работни дни от момента на анулиране на поръчката, по банков път на посочена от него банкова сметка.

2.4 Поръчки в електронния каталог „COOKIE FASHION“ се приемат 24 часа в денонощието, всеки ден. Поръчки се обработват от Понеделник до Петък от 9.00 до 18.00 часа.

2.5 Поръчки, направени и потвърдени от ТЪРГОВЕЦА до 16:00 ч., се обработват и изпращат на същия ден.

2.6 Поръчки,постъпили при ТЪРГОВЕЦА след 16:00 ч., се обработват на следващия работен ден.

2.7 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже направена поръчка, по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл: office@cookie-fashion.com  ,  без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като каже или впише двете си имена и номера на поръчката

III. ДОСТАВКА

3.1 ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава по e-mail или по телефона готовността си за доставка на стоката. След потвърждаване на готовност за доставка , стоката се предава на куриер, с което ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриера. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.2 Срока на доставка на стоката ,считан от деня, следващ потвърждаването от страна на ТЪРГОВЕЦА на готовността за доставка е до 3 работни дни за населени места където има офис на ЕКОНТ и до 5 раб. дни за населени места без офис на ЕКОНТ

Партньор на БЕЛФАМ ЕООД при доставката на стоки, поръчани в интернет каталог „ COOKIE FASHION“ е Куриерска Фирма ЕКОНТ , като доставката се извършва в часовете между 10.00 и 17.30 часа.

3.3. Доставката се извършва на точно посоченият от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес или до офис на ЕКОНТ  в съответният град.

3.4 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на ЕКОНТ да получи в срок стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

3.5 При посочени неверни данни , сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.6 При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални дефекти и други щети следва да бъдат съобщавани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.

3.7 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

IV . ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4.1 Цените, посочени на сайта са крайни  и включват опаковане и транспортиране до офис на Куриерската Фирма. Цената на Куриерската услуга до офис на Еконт е според тарифния план на фирма “ Еконт“.. Поръчки в размер над 50лв. са с безплатна доставка до офис на Еконт.Всички доставки до адрес се извършват по тарифата на куриерската фирма. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

4.2. Заплащането на поръчаната стока се включва стойността на стоката + стойност на куриерската услуга.

4.2.1. С „наложен платеж“ – плащане в брой на куриера при доставката.

V. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ

5.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация при несъответствие на стоката с договореното между страните по договора за продажба, изразяващо се в :

констатирани липси,

дефекти на стоката,

несъответствие с обявения размер,

несъответствие с обявената търговска марка или други характеристики на стоката..

Рекламацията се предявява до 5( пет ) работни дни след закупуването на стоката, чрез изпращане на e-mail или свързване по телефона с консултант на ТЪРГОВЕЦА .

5.2 Вариантите за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ при рекламация са следните:

– замяна на артикула за същия, без дефекти ,в друг размер или цвят,

– замяната на артикула със съвсем друг артикул при изравняване на цените- с доплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или връщане от ТЪРГОВЕЦА на част от платената сума- при замяна за артикул с по-ниска цена .

– връщане на стоката и възстановяване на платената цена-в срок от 7 календарни дни считано от деня на обратно получаване от ТЪРГОВЕЦА на върнатата стока.

5.3 Връщане на стока. Съгласно чл.55 от ЗЗП, всеки потребител има право да се откаже от закупена стока в 14 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката.

 

-Необходимо е да се свържете с нас , за да уточним начина на връщане на стоката, адрес за изпращане и начина за връщане на сумата, заплатена от Вас.

– Стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е използвана от Вас или друго лице и да е в изряден търговски вид и запазена касова бележка.

– Ненарушен търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

5.4 При връщане на стоката извън случаите на несъответствие по договора за продажба, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заплатил стоката , му се възстановява платената сума за стойността на стоката., по посочен  от него начин, в срок до 15 работни дни от датата на обратно получаване в склада на ТЪРГОВЕЦА. Суми не се възстановяват докато стоката не бъде получена обратно от ТЪРГОВЕЦА. Връщането на стоката става на адреса изписан на разписката с която е получена.

5.5 Транспортните разходи при връщане или замяна на стока са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ и в двете посоки, освен в случаите, когато замяната е по вина на ТЪРГОВЕЦА.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

  1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www.cookie-fashion.com/.
  2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп .

4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата https://www.cookie-fashion.com .

4.1 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;

4.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

7.1 ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните стоки и услуги.

7.2 ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.

7.3 ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, по собствена преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, променянето или ограничаването на услугите, изтриването или неточността на материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.cookie-fashion.com  .

7.4 ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката) или да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за други обстоятелства относно заявката му..

7.5 ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на заявена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 2 раб. дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯТ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯТ електронен адрес или на посочения телефонен номер.

7.6 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ /клиенти, независимо дали са регистрирани.

www.cookie-fashion.com  има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения e-mail адрес от потребители. Потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

7.7 ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ,

7.8 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

7.9 Интернет каталога /www.cookie-fashion.com / , както ицялата информация побликувана на сайта e собственост на ТЪРГОВЕЦА – БЕЛФАМ ЕООД .

7.10 ТЪРГОВЕЦЪТ – БЕЛФАМ ЕООД дава съгласието си Потребители и собственици на други сайтове да побликуват връзки към онлайн каталога” COOKIE FASHION”- www.cookie-fashion.com .

7.11 Копирането на информация от сайта www.cookie-fashion.com  и поставянето и в други сайтове или онлайн магазини става само с писменото съгласие на БЕЛФАМ ЕООД, или с изрично цитиране на източника по следният начин „Източник: “COOKIE FASHION”- www.cookie-fashion.com“,като задължително е включен линк към онлайн каталога.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ за целите, предвидени в договора.

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

8.2 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие от него, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

9.1 ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време да променя характеристиките на предоставяните стоки и услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

9.2 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

Какво са бисквитки?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представя нашият сайт или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас.

По принцип бисквитките изпълняват 4 различни функции:
1. Важни бисквитки
Някои бисквитки са жизнено важни за функционирането на нашия сайт. Те ни позволяват да идентифицираме потребителите, които влизат в нашия сайт . Те гарантират, че тези потребители могат например да коментират под статиите. Ако потребител реши да спре тези бисквитки, той няма да има достъп до определено съдържанието.
2. Бисквитки свързани с ефективността на сайта
Използваме други бисквитки, за да анализираме как посетителите използват сайта ни и за да наблюдаваме представянето на нашия сайт. Това ни позволява да ви предложим преживяване с високо качество, като персонализираме предлаганото съдържание и бързо идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да проследяваме кои страници са най-популярни. Също така бихме могли да използваме бисквитките, за да ви покажем статии или услуги, които смятаме, че биха били интересни за вас в зависимост от това как използвате сайта.
3. Функционални бисквитки
Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, като големината на шрифта и други ваши прсонални настройки.
4. Поведенческо таргетирани рекламни бисквитки
Cookie- Fashion и нашите рекламодатели използват бисквитки, за да ви показваме реклами, които вярваме, че са релевантни на вашите интереси.
Дали някой друг използва бисквитки на сайта на Cookie-fashion?
Рекламодателите понякога използват техни бисвкитки, за да ви показват таргетирани реклами. Например, рекламодателите могат да използват профил базиран на сайтовете, които преди сте посещавали, за да ви показват по-подходящи реклами, когато посещавате сайта на Cookie-fashion. Вярваме, че е полезно за нашите потребители да виждат реклами, които са насочени към техните интереси.

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашия сайт бисквитки, които влизат в четирите категории, които са споменати по-горе. Например, както много компании, използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове. Също така, когато споделите статия използвайки бутоните към социалните мрежи (например Фейсбук) социалната мрежа, която е създала този бутон ще запамети това ваше действие.
Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила и условия и политиката за авторски права.
Как да изключите бисквитките?
Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web and iOS.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.
Повече информация
Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.